English version

 

 

 <= BACK

Arhiva

 

DISP. RAP. TRIM.III 2012
Raport curent desf AGAO
Raport curent demisie director general

 

Raport Curent convocare AGOA

Raport curent desfasurare AGAE
Raport curent convocare AGEA
Material AGEA 09-10 iulie 2012
Procura speciala AGEA
Buletin de vot AGEA
Proiect hotarari AGEA

Raport curent disponibilitate - raport anual 2011
Raport curent nr.5 - Desfasurarea AGAO si AGAE

Raport curent - Informare actionari
Raspuns adresa CNVM
Raport de audit 2011

Situatii financiare:

Bilant SC Zimtub SA 31.12.2011
Situatia mofidicarii capitalului propriu

Situatia fluxurilor de numerar-2011
Nota 1 2011
Nota 2 2011
Nota 3 2011
Nota 4 2011
Nota 5 2011
Nota 6 2011
Nota 7 2011
Nota 8 2011
Nota 9 2011
Nota 10 2011


Raport administratori bilant 2011
Program de investitii
Raport anual 2011
Renumeratia membrilor CA
Remuneratia directorilor
Procura speciala AGOA
Buletin de vot AGOA
Proiect hotarire AGOA
Material AGEA 26 27 apr 2012
Procura speciala AGEA
Proiect hotariri AGEA
Raport audit cu scop special

 

Raport curent nr.2

 

AGEA 18/19.10.2011

Raport curent trimestrial

Rap. crt. art.225 L297

Raport curent nr.14 din 27.06.2011

 

Raport curent nr.15 din 16.06.2011

 

Raport curent nr. 13 - Disponibilitate raport trimestrial la trimestrul I 2011

Raport trimestrul I 2011

 

Situatii financiare

 

Raport curent nr. 9 comun desfasurare AGA

Raport curent nr.10 disponibilitate raport anual

Raport curent nr.11 desfasurare AGA (1) Zimtub

Raport curent nr.12 desfasurare AGEA (1)Zimtub

 

 

Adresa CNVM

Raspuns adresa CNVM

Raport Curent nr. 5 Convocare AGA (1)

Procura speciala AGOA (1)

Procura speciala AGEA (1)

Buletin de vot AGAO (1)

Buletin de vot AGEA (1)

Lista cu candidaturi

 

Raport Curent nr.6 Convocare AGA (2)

Procura speciala AGOA (2)

Procura speciala AGEA (2)

Buletin de vot AGOA (2)

Buletin de vot AGEA (2)


Raport Curent nr 4 - Convocare AGOA

Procura speciala AGOA

Buletin de vot AGOA

Hotarâre AGOA

Remuneratia membrilor CA

Remuneratia directorilor

Situatii financiare an 2010

    Raport anual pentru exercitiul financiar 2010

Program investitii 2011

Material AGEA 27/28 aprilie 2011

Buletin de vot AGEA

Procura AGEA

Proiect hotarâri AGEA

 

Raport Curent nr.19 - Disponib. TRIM. III 2010

Calendar financiar 2011

Comunicat BVB

Raport curent

Raport curent nr 3 - Demisie director general

Raport curent nr. 18

Raport curent nr. 17

Raport curent nr. 16

Raport curent nr. 15

Raport curent convocare nr. 14

Buletin de vot Agea

Procura speciala Agea

Proiect hotararea Agea

Materiale Agea

 

RAPORT CURENT Nr.11 DIN 28.06.2010

Raspuns CNVM

Buletin subscriere persoane fizice - download document

Buletin subscriere persoane juridice - download document

RAPORT CURENT Nr.10 MAJORARE CS

Raport trimestrul al - II-lea - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

RAPORT CURENT Nr.9 Din : 14.05.2010

RAPORT CURENT Nr. 8 Din : 29.04.2010

RAPORT CURENT Nr. 7 Din : 28.04.2010 - Desfasurare AGEA

RAPORT CURENT Nr. 6 Din : 27.04.2010 - Desfasurare AGOA

RAPORT CURENT Nr. 5 Din : 27.04.2010

RAPORT CURENT NR. 4 - Din: 08.04.2010

RAPORT CURENT CONVOCARE Nr.3

 

Program investitii 2010

 

REMUNERATIA MEMBRILOR CA

REMUNERATIA DIRECTORILOR

PROCURA SPECIALA AGOA sau download document

BULETIN DE VOT AGAO sau download document

HOTARÂRE AGOA

 

PROCURA SPECIALA AGEA sau download document

BULETIN DE VOT AGEA sau download document

HOTARÂRE AGEA

Material AGEA 27-28 apr. 2010

 

 

Catre :   BURSA  DE VALORI BUCURESTI - Referitor calendar de comunicare financiara pentru anul 2010

 

RAPORT CURENT NR. 45 Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 Data raportului : 14.11.2009

RAPORT CURENT NR. 44 Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 Data raportului : 1.09.2009

RAPORT CURENT NR. 43 Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 Data raportului : 1.09.2009

RAPORT CURENT NR. 42 Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 Data raportului : 1.09.2009

RAPORT CURENT NR. 41 Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 Data raportului : 1.09.2009

RAPORT CURENT NR. 40 Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 Data raportului : 1.09.2009

PROIECT - MATERIALE AGOA

PROIECT - MATERIALE AGEA-1

PROIECT - MATERIALE AGEA-2

RAPORT CURENT NR. 39 Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 Data raportului : 1.09.2009

RAPORT CURENT NR. 38 Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 Data raportului : 31.08.2009

RAPORT CURENT NR. 37 Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 Data raportului : 28.08.2009

LISTA CU PERSOANELE PROPUSE PENTRU FUNCTIA DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL  SC ZIMTUB SA

RAPORT CURENT NR. 36 Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 Data raportului : 14.08.2009

RAPORT CURENT NR. 35 Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 Data raportului : 14.08.2009

RAPORT CURENT NR. 34 Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 Data raportului : 10.08.2009

RAPORT CURENT NR. 33 Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 Data raportului : 10.08.2009

RAPORT CURENT NR. 32 Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 Data raportului : 10.08.2009

RAPORT CURENT - Conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 - Data raportului : 09.07.2009

RAPORT CURENT Nr.27 - Conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 - Data raportului : 04.06.2009

RAPORT CURENT Nr. 28 - Conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 - Data raportului : 04.06.2009

RAPORT CURENT Nr.29 - Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 - Data raportului : 04.06.2009

RAPORT TRIMESTRIAL conform Regulamentului CNVM nr 1/2006  cu modificarile si completarile ulterioare - Data raportului:15.05.2009

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 - Data raportului : 15.05.2009

Raport Curent Desfasurare AGOA si AGEA 

Raport Curent Disponibilitate - Raport anual 2008

RAPORTUL AUDITORULUI STATUTAR

BVC PENTRU ANUL 2009

PROGRAM INVESTITII 2009

RAPORT CURENT NR. 22 - Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 - Data raportului : 25.03.2009

RAPORT CURENT NR. 23 - Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 - Data raportului : 25.03.2009

 

RAPORT CURENT Nr. 21 conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 - Data raportului : 20.03.2009

Materiale pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC ZIMTUB SA
 din data de 20/21 martie 2009

RAPORT CURENT Nr. 19 din .16.02.2009

Calendarul finaciar pentru anul 2009

MATERIALE pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC ZIMTUB SA
 din data de 23/24 februarie 2009

MATERIALE pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  SC ZIMTUB SA
din data de 23/24 FEBRUARIE 2009

RAPORT CURENT Nr. 20 conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 - data raportului : 24.02.2009

RAPORT CURENT Nr. 18 din .2009

RAPORT CURENT Nr. 17 din .2009

 

cerere

RAPORT CURENT Nr. 14 din 13.11.2008

RAPORT CURENT din 29.08.2008

RAPORT CURENT NR. 8 din data 18.06.2008

RAPORT CURENT CONVOCARE Nr.7 din data de 29.05.2008

 

RAPORT CURENT din data de 15.05.2008 (format doc.)

 

AGEA – S.C.  ZIMTUB  S.A. pentru data de  29 / 30.04.2008 .  

 

AGOA – S.C.  ZIMTUB  S.A. pentru data de  29 / 30.04.2008 .  

 

Raport  curent  NR. 1 convocare AGOA

Raport  curent  NR. 2 convocare AGEA

 

 

Raport curent convocare AGEA


Convocatorul AGOA 24.04.2007


Convocatorul AGEA 27.04.2007


Materiale AGEA 27.04.2007

Sus